Zwrot (dotyczy jedynie konsumentów)

Kupujący konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od chwili objęcia rzeczy w posiadanie. Zwracany towar musi być nieużywany w nie uszkodzonym oryginalnym opakowaniu. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem przed upływem terminu. Sklep zobowiązany jest do zwrotu wartości towaru na rachunek bankowy podany w formularzu po potwierdzeniu dokument korygującego. Sklep może również rozliczyć należność w innym zakupionym towarze po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym.
a/ zwrotowi nie podlegają przedmioty elektryczne/elektroniczne, które nie posiadają oryginalnego zamkniętego opakowania.
b/ zwrotowi nie podlegają towary zamawiane na specjalne zamówienie z wpłaconym wcześniej zadatkiem na poczet zakupu.
c/ zwrotowi nie podlegają towary zakupione przez osoby prowadzące działalność - nie będące konsumentem, a dokonujące zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

W przypadku zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszt wysyłki (np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki).

Mail kontaktowy w sprawie reklamacji/zwrotów: reklamacje@agristar.pl

formularz zwrotu

Reklamacja

Okres i warunki gwarancji są zależne od producenta. W przypadku reklamacji Kupujący jest zobowiązany przesłać reklamowany towar na adres Sklepu wraz z pisemną reklamacją. Druk reklamacji z niezbędnymi informacjami dostępny jest do pobrania w zakładce "Zwroty i reklamacje". Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji towar bez wad zostanie odesłany Kupującemu, koszty reklamacji w tym koszty przesłania zwrotu towaru do Klienta ponosi Sklep. Istnieje również możliwość zwrotu środków za reklamowany towar, natomiast jest to możliwe tylko w przypadku gdy żądanie naprawy lub wymiany będzie niemożliwe albo będzie wymagać nadmiernych kosztów Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku reklamacji uszkodzonego mechanicznie towaru w transporcie, wymagany jest protokół spisany z kurierem doręczającym paczkę.

Warunki reklamacji pomp hydraulicznych: POBIERZ

Mail kontaktowy w sprawie reklamacji/zwrotów: reklamacje@agristar.pl

formularz reklamacji