Regulamin sklepu Agristar.pl

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.agristar.pl prowadzony jest przez Agristar - Dawid Wasilewski, 86-320 Łasin Szczepanki 78, NIP 876-217-67-24, zwanym dalej „Sklepem"
 2. Przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez sklep www.agristar.pl są towary przedstawione na stronach www.agristar.pl. Sklep zaprasza do składania zamówień, poprzez potwierdzenie zamówienia przez pracownika Sklepu - dochodzi do formalnego zawarcia umowy.
 3. Ceny towarów sprzedawanych w sklepie wyrażone są w złotych polskich [PLN] netto/brutto i nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty przesyłki towaru do Kupującego zamieszczone są na stronach Sklepu www.agristar.pl i wynoszą odpowiednio:
  -przesyłka kurierska na terenie kraju, do 30kg, płatność przelewem = 22zł brutto
  -przesyłka kurierska na terenie kraju, do 30kg, płatność za pobraniem = 26zł brutto
 4. Paczki ponad gabarytowe podlegają wycenie indywidualnej/dodatkowej opłacie.
 5. Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku reklamacji uszkodzonego mechanicznie towaru w transporcie, wymagany jest protokół spisany z kurierem doręczającym paczkę.
 6. Produkty w cenie 0 zł stanowią ofertę informacyjną oraz podlegają wycenie telefonicznej lub mailowej.
 7. Administratorem danych osobowych powiązanych z płatnoścami online jest firma Fiserv Polska S.A. -  jest krajową instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP8/2013. Fiserv Polska S.A. (właściciel znaku towarowego PolCard), Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 123 609 300 zł, kapitał wpłacony: 123 609 300 zł, NIP: 526-02-10-429.

 8. Kupujący ma możliwość skorzystania z płatności: przelewem, za pomocą BLIK, płatności online FirstData.
 9. Zakupu w sklepie dokonuje się poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku, a następnie wypełnienie kolejnych stron formularza zamówienia wskazanego na stronie Sklepu.
 10. Zamówienie można składać 24h na dobę przez cały rok.
 11. Kupujący, po złożeniu zamówienia, otrzyma pocztą elektroniczną na podany e-mail:
  a/ informację o statusie zamówienia
  b/ informację w postaci dokumentu W-Z o realizacji zamówienia
  c/ informację o terminie realizacji zamówienia
  c/ informację, że towar został wysłany do kupującego
 12. Sklep wykona umowę (zrealizuje zamówienie) najpóźniej w terminie do trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia i oświadczeniu Sklepu o jego przyjęciu.
 13. Sklep nie mogąc spełnić świadczenia ( zrealizować zamówienia) na rzecz Kupującego m.in. z tego powodu, że zamówiony towar przez Kupującego nie jest dostępny, wtedy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie oraz zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 14. Kupujący może dokonać wyboru sposobu zapłaty. W przypadku, gdy Kupujący wybierze sposób zapłaty „przedpłata na konto", wysyłka realizowana będzie po wpływie przedpłaty na konto Sklepu. Przy odstąpieniu od umowy przedpłata zostaje zwrócona Kupującemu.
 15. Prawo do zwrotu bez podania przyczyny jest wyłączone dla podmiotów prowadzących działalność - nie będących konsumentem, a dokonujących zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 16. Kupujący konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem i dowodem zakupu przed upływem terminu. Zwracany towar musi być czysty nieużywany, w nie uszkodzonym oryginalnym opakowaniu.
  a/ zwrotowi nie podlegają przedmioty elektryczne/elektroniczne (nie mamy możliwości sprawdzenia czy towar nie został uszkodzony/podłączony nie poprawnie)
  b/ zwrotowi nie podlegają towary zamawiane na specjalne zamówienie z wpłaconym wcześniej zadatkiem na poczet zakupu.
 17. W przypadku zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszt wysyłki (np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki na adres podany na dole regulaminu.).
 18. W przypadku zwrotu towaru zwrot środków nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia.
 19. Zgodnie z art 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 20. Wszystkie towary dostępne na agristar.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres i warunki gwarancji zależne od producenta. Na wszystkie oryginalne części z grupy CNH, JCB, John Deere, Manitou udziela się 6-cio miesięcznej gwarancji, pod warunkiem zamontowania ich przez autoryzowany serwis.
 21. W przypadku reklamacji Kupujący jest zobowiązany przesłać reklamowany towar na adres Sklepu wraz z pisemną reklamacją. Druk reklamacji z niezbędnymi informacjami dostępny jest do pobrania w zakładce "Zwroty i reklamacje". Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji towar bez wad zostanie odesłany Kupującemu, koszty reklamacji w tym koszty przesłania zwrotu towaru do Klienta ponosi Sklep.
 22. Wszystkie nazwy towarów, numery katalogowe, nazwy producentów i ich znaki towarowe użyte są na stronach Sklepu wyłącznie w celach identyfikacji towarów i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
 24. Koszty połączeń telefonicznych z obsługą sklepu są zgodne z taryfą operatora.
 25. Do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem niezbędna jest akceptacja tego regulaminu.
 26. Regulamin dotyczy sprzedaży telefonicznej oraz sklepu internetowego. 

Polityka ochrony danych osobowych ustawa z 1997 r

Agristar Dawid Wasilewski
NIP 876-217-67-24
86-320 Łasin Szczepanki 78