Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem UE jesteś uprawniony do otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupy, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium UE w bagażu osobistym.

1. Formularz Tax Free
Poproś personel sklepu o formularz TAX FREE gdy będziesz płacił za zakupy.

2. Podstempluj formularz
Pokaż TAX FREE i paszport na ostatniej granicy UE w urzędzie celnym, aby ostemplowano Twój formularz.
Musisz to zrobić nie później niż w ostatnim dniu 3-go miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonałeś zakupy.

3. Zwróć formularz
Pokaż ostemplowany formularz TAX FREE przy następnej wizycie w naszej firmie i odbierz refundacje podatku VAT, najpóźniej w 4 miesiące po miesiącu dokonania zakupu.
Mozna również odesłać formularz TAX FREE z danymi do przelewu.

Stawka VAT na oferowane przez nas towary wynosi: 23%